152

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

SMik­ko Ko­ivu (ni vet, Sa­ku Ko­ivus ta­lang­ful­le lil­le­bror) kän­ner sig fort­fa­ran­de ung och fräsch i krop­pen och har sett fram emot årets sä­song. Men så slog det ho­nom…

– Ing­en spe­la­re är kvar se­dan jag kom hit till Min­ne­so­ta 2005. He­la la­get

har bytts ut. Allt­så… jag kän­de ba­ra ”wow” när tan­ken slog mig, sä­ger Ko­ivu till den Min­ne­so­ta-ba­se­ra­de tid­ning­en Star Tri­bu­ne. Fin­län­da­ren har hun­nit bli 32 år nu och när pre­miä­ren mot Co­lo­ra­do var av­kla­rad kun­de han kon­sta­te­ra att han spe­lat med in­te

mind­re än 152 (!) oli­ka lag­kam­ra­ter I klub­ben se­dan NHL-de­bu­ten. Och för­res­ten – Hen­rik

­Lun­dqvist, 33, kanske kän­ner ­un­ge­fär ­li­ka­dant. Svensk­stjär­nan är den i New York Rang­ers som har va­rit helt över­läg­set längst i la­get…

Ko­ivu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.