ÄNT­LI­GEN – SIN CI­TY

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Nå­gon gång un­der sä­song­en kom­mer tro­li­gen beske­det att NHL ex­pan­de­rar och får två nya lag in­om ett par år.

Ett ska, är det tänkt, hu­se­ra i Que­bec – och det and­ra i Las ­Ve­gas, där en ny hall hål­ler på att fär­dig­stäl­las all­de­les in­till själ­vas­te The Strip.

Där­med får Sin Ci­ty sitt förs­ta pro­fes­sio­nel­la id­rotts­lag över­hu­vud­ta­get och en­tu­si­as­men i Ne­va­da-met­ro­po­len rap­por­te­ras va­ra stor.

Det är den ock­så hos de mot­stån­dar­lag som re­dan bör­jat fan­ti­se­ra om fram­ti­da bor­t­a­re­sor...

Las Ve­gas-bor­na läng­tar ef­ter hoc­key.

Gam­la Que­bec.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.