TILL­BA­KA TILL FRAM­TI­DEN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

SI år är det, otro­ligt nog, 25 år se­dan evigt unge iko­nen Ja­ro­mir Jagr de­bu­te­ra­de i li­gan han fort­fa­ran­de till­hör. Det fi­rar den snart 44-åri­ge tjec­ken, som nu­mer spe­lar för ­Flo­ri­da Pant­hers, på en­da till­bör­li­ga sät­tet:

Han spar ut den hoc­keyfril­la som var ett odöd­ligt sig­num un­der de sto­ra åren med Pitts­burgh Pen­gu­ins på 90-ta­let.

– Jag ba­ra mås­te ju, för­kla­ra­de han ­in­nan sä­songs­star­ten.

Och grep­pet ver­kar ha haft ome­del­bar ­ef­fekt. Jagr, som re­pre­sen­te­rat åt­ta oli­ka klub­bar, häng­de två kas­sar re­dan i grundse­rie­pre­miä­ren och blev där­med den en­de i histo­ri­en vid si­dan av Gor­die Ho­we att gö­ra NHL-mål in­om span­net av 25 år.

Jagr med sin hoc­keyfril­la 1998.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.