LÄC­KERT MED TACO PÅ VA­DEN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

An­ders Svens­son har fått kon­kur­rens om epi­te­tet sports­ve­ri­ges främs­te taco-äls­ka­re. De tre unga svens­kar­na i Nashvil­le – Filip

Fors­berg, Mat­ti­as Ek­holm och Cal­le Järn­krok – har väckt lo­kal upp­märk­sam­het för att de mel­lan mat­cher­na med Pre­da­tors stän­digt stäl­ler till med taco­fes­ter i lä­gen­hets­kom­plex­et där samt­li­ga har lä­gen­he­ter. Men värst är

Ed­die Läck, mål­vak­ten som från och med den här sä­song­en spe­lar i Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes.

Han är så ra­san­de för­tjust i den mex­i­kans­ka klas­si­kern att han ta­tu­e­rat in bild av en taco på ena va­den.

Det grep­pet får ju fot­bollsi­ko­nen från ­Borås att fram­stå som små­hand­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.