HIP­S­TER-HOC­KEY I NEW YORK

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

För förs­ta gång­en nå­gon­sin spe­las det från och med den här sä­song­en NHL-hoc­key i hip­pa New York-stads­de­len Broo­klyn.

Ef­ter fy­ra glo­ri­ö­sa de­cen­ni­er på Long Is­land har ju New York ­Is­lan­ders läm­nat gist­na gam­la Nassau Co­li­se­um och flyt­tat in i Bar­clays Cen­ter, smack mitt i hip­s­ter-mec­kat. Fan­sens förs­ta in­tryck är de­lat – av för­stå- eli­ga skäl. Hal­len är väl­digt fin och mo­dern, men när den bygg­des fanns in­te en tan­ke på att den nå­gon­sin skul­le här­bär­ge­ra ett hoc­key­lag och det märks.

Sik­ten på fle­ra läk­tar­sek­tio­ner är skymd, and­ra är rik­ta­de åt ”fel” håll så att åskå­dar­na får vri­da sig 90 gra­der för att se vad som ­hän­der fram­för mål­bu­rar­na – och jum­bo­tro­nen i ta­ket häng­er osyn­kat över ena för­svars­zo­nen...

Broo­klyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.