OM­BYT­TA ROL­LER: TÅR­TAN I RU­TAN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Hans fram­gång­ar var be­grän­sa­de un­der se­na­re år, men John Tor­to­rel­la – fö­re det­ta coach i Tam­pa, New York och Van­cou­ver – har än­då läm­nat ett tom­rum ef­ter sig.

Han var ju färg­stark på ett sätt som ing­en läng­re är. Men nu be­hö­ver vi in­te sak­na den ko­le­ris­ke ”Tår­tan” läng­re.

In­te nog med att han ut­setts till coach för USA:s lag i World Cup i Toronto näs­ta höst och så­le­des mås­te åka runt på are­nor­na och scou­ta. Han är ex­pert­kom­men­ta­tor på NHL:s egen tv-ka­nal ock­så – och så­le­des me­dia­re­pre­sen­tant. För de som minns vad han tyck­te om, och ha­de för re­la­tion till, me­dia un­der si­na år som Rang­er­scoach är det en rätt un­der­hål­lan­de de­talj...

Tår­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.