VI­LA I FRID ’THE FLOW’

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Apro­på hår spri­der sig hård­roc­ki­de­a­let ge­nom NHL-trup­per­na. I snart sagt var­je lag finns nu minst ett par spe­la­re som ser ut som or­ga­nis­ter i Deep Pur­p­le.

Fast den svens­ke stjär­nan som ­ini­ti­e­ra­de mo­det, Erik Karls­son, har för­stås gått mot ström­men och choc­kat al­la ge­nom att snag­ga sig kort.

– Well, jag är i den ål­dern att jag hin­ner spa­ra ut det långt igen om det skul­le va­ra så, fli­nar han.

Erik Karls­sons fri­syr ”The Flow” är bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.