”DIN SKITHÖG”

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Så länge de är ak­ti­va är de fles­ta NHL-stjär­nor för­sik­ti­ga med att luf­ta åsik­ter om si­na coacher of­fent­ligt.

Men när de väl lagt av tve­kar åt­minsto­ne in­te någ­ra av dem att lät­ta på för­lå­ten. Som Mi­ke Commdo­re.

Den 35-åri­ge för­re back­stjär­nan gick un­der ­sä­songsin­led­ning­en i år till våld­samt Twit­ter-an­grepp på

Mi­ke Babcock när den­ne för förs­ta gång­en åter­vän­de till Detro­it med nya la­get Toronto Map­le Le­afs.

”Babs, din pom­pö­sa, ar­ro­gan­ta skithög. Väl­kom­men till­ba­ka till rin­ken där al­la du möt­te ha­tar dig”, het­te det.

Com­mo­do­re spe­la­de un­der Babcock sä­song­en 2011-2012 och kär­lek upp­stod in­te, som det ver­kar...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.