SVENS­KE DOL­DI­SEN – SNYG­GAST I OT­TA­WA

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Den Ot­ta­wa Se­na­tors-draf­ta­de stock­hol­ma­ren Tobias Lind­berg läm­na­de Djur­går­den för spel i ka­na­den­sis­ka ju­ni­or­li­gan för­ra året. Och det har gått bra på and­ra si­dan At­lan­ten så här långt. Hans Osha­wa Ge­ne­rals vann Me­mo­ri­al Cup, det ka­na­den­sis­ka ju­ni­or­mäs­ter­ska­pet, i vå­ras och den nu 20-åri­ge for­war­den gjor­de även bra ifrån sig på NHL-cam­pen un­der hös­ten (även om han skic­ka­des till AHL).

Li­te an­norlun­da ku­ri­ö­sa – som har gått obe­märkt för­bi i Sve­ri­ge – häm­tar vi dock från för­ra årets camp. Då tog sig den sto­ra lo­kal­tid­ning­en Ot­ta­wa Ci­ti­zen fri­he­ten att ut­se Se­na­tors snyg­gas­te spe­la­re ge­nom al­la ti­der. Et­ta på lis­tan? Just det, Tobias Lind­berg.

Den unge ex-djur­går­den knep förstap­lat­sen tätt följd av Ja­son Spez­za (nu i Dal­las) och Mi­ke Fisher (nu i Nashvil­le).

Foto: AP

Lind­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.