DET OMÖJ­LI­GA RE­KOR­DET

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Det finns ju re­kord, och så finns det ju r-e-k-o-r-d. Som Te­e­mu Se­län­nes. Drygt ett år ef­ter 45-åring­ens de­fi­ni­ti­va av­sked från ishoc­keyn är det värt att på­min­na vad han fak­tiskt åstad­kom som 22-åri­ge roo­kie 1992/93. När vi feb­rar om Oscar Lind­bergs full­kom­ligt fan­tas­tis­ka fy­ra mål på si­na tre förs­ta NHL-mat­cher är det värt att kom­ma ihåg att Se­län­ne gjor­de 76 mål sin förs­ta sä­song i Winni­peg Jets, allt­så sjua, sexa, i en tid som in­te än­nu är svun­nen. I sam­man­hang­et kan då även va­ra värt att tilläg­ga att den bäs­te svens­ke mål­skyt­ten så här långt un­der en sä­song i NHL är

Se­län­ne: To­talt 684 NHL-mål. Håkan Loob, på ex­aktt 50 mål, med Cal­ga­ry 1987/88.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.