ISEN...

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

bru­kar va­ra un­ge­fär 19 mm tjock och ned­kyld till –9 gra­der. Mar­ke­ring­ar­na (som lin­jer, cirk­lar, re­klam) må­las på ett la­ger is som är un­ge­fär 13 mil­li­me­ter tjockt in­nan man ger isen öns­kad tjock­lek. Ju tjoc­ka­re is, desto mju­ka­re och lång­sam­ma­re blir den. Mitt­lin­jen strec­kas av rent hi­sto­ris­ka skäl se­dan det på ­ti­den för svart­vit tv an­nars var svårt att skil­ja den rö­da mitt­lin­jen från de två blå­lin­jer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.