9. Evan­der KA­NE

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Ål­der: 24 år. Längd: 191 cm. Vikt: 95 kg. Lön: $ 5 250 000.

Stor­ta­lang – men har va­rit stru­lig vid si­dan om isen och in­te blom­mat ut till den stjär­na han har po­ten­ti­al att bli. Åter­står att se vad ett mil­jöom­byte kan gö­ra. Of­fen­siv spets­for­ward med grym fart och in­ten­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.