Publikfa­vo­ri­ter ivägskic­ka­de

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Ef­ter sju ra­ka slut­spel och en Stan­ley Cup-vinst 2011 så brän­de Boston Bru­ins över­ras­kan­de en slut­spels­plats i fjol. Bland an­nat så var det många spe­la­re som svek i of­fen­si­ven. Miss­lyc­kan­det har lett till re­jä­la för­änd­ring­ar på bå­de le­dar- och spe­lar­si­dan.

Klub­bens nye GM Don Swee­ney har san­ner­li­gen in­te le­gat på lat­si­dan ut­an skep­pat iväg bå­de unge back­stjär­nan Dou­gie Ha­mil­ton och mur­bräc­kan Mi­lan Lu­cic, vil­ket in­te var spe­ci­ellt po­pu­lärt hos fan­sen. Spe­ci­ellt af­fä­ren med Ha­mil­ton är omdis­ku­te­rad, då Bru­ins in­te fick nå­got av vär­de i ut­byte.

Stjär­nor som Zde­no Cha­ra, Pa­trice Ber­ge­ron och Tu­uk­ka Rask är kvar och fort­sät­ter spe­la nyc­kel­rol­ler, men det blå­ser än­då nya vin­dar över Bru­ins och man gör en nystart. Spe­lar­ma­te­ri­a­let hål­ler de­fi­ni­tivt för slut­spel, men det gjor­de det å and­ra si­dan i fjol ­ock­så.

Zde­no Cha­ra.

Pa­trice Ber­ge­ron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.