KLUBBLEGENDAREN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

RAY BOURQUE är en ikon i Bru­ins — och hans kar­riär fick ju ett as­kung­e­slut. Ef­ter 21 sä­song­er i Bru­ins byt­tes bac­ken bort till Co­lo­ra­do Ava­lan­che och fick där krö­na sin fan­tas­tis­ka kar­riär med att även vin­na en Stan­ley Cup. Men det är främst för si­na in­sat­ser i Bru­ins som Bourque är känd. Ka­na­den­sa­ren har ett gäng klubb­re­kord: flest ­sä­song­er (21), flest mat­cher (1518), flest as­sist (1111) och flest po­äng (1506). Var dess­utom lag­kap­ten i 15 (!) ra­ka sä­song­er. Tröj­num­ret 77 är ­gi­vet­vis pen­sio­ne­rat i klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.