CO­ACHEN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

CLAU­DE JU­LI­EN var ett omdis­ku­te­rat namn ef­ter Bru­ins slut­spels­miss i fjol men han blir kvar i la­get som han lett se­dan 2007 och som han för­de till Stan­ley Cup-vinst 2011. Han har vi­sat starkt le­dar­skap ti­di­ga­re och har, trots en hel del spe­lar­för­änd­ring­ar i trup­pen, ett lag som ab­so­lut ska ta sig till slut­spel. Där­med finns det press: Clau­de Ju­li­en har in­te råd att brän­na ett slut­spel till. Då kom­mer da­gar­na i Be­an­town att va­ra räk­na­de. Ju­li­en prak­ti­se­rar ett tätt, tajt och de­fen­sivt spel­sy­stem och det lär in­te bli an­norlun­da den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.