Sto­ryn bakom nam­net

BRU­INS

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Boston var det förs­ta NHLla­get från USA och det var af­färs­man­nen Char­les Adams som loc­ka­de hoc­keyn över grän­sen från Ka­na­da. Fär­ger­na svart, gult och vitt häm­ta­de han från sin af­färs­ked­ja Brook­si­de Stores och nam­net Bru­ins tog han för att för­knip­pas med styr­ka och kraft. Brun­björ­nar (”bru­ins”) finns dock in­te i Boston­trak­ten el­ler de öst­ra de­lar­na av Nor­da­me­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.