39. Matt BELESKEY

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Ål­der: 27 år. Längd: 183 cm. Vikt: 92 kg. Lön: $ 3 800 000.

In­ploc­kad från Ducks för att öka slagstyr­kan fram­åt. 22-måls­man i fjol då han slog ige­nom på all­var. Mål­skytt som går rakt på mål och som gil­lar när det het­tar till fram­för kas­sen. Puc­ken ska in oav­sett pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.