23. Chris KEL­LY

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Ål­der: 35 år. Längd: 183 cm. Vikt: 88 kg. Lön: $ 3 000 000.

Ve­te­ran som går in på fem­te året som as­si­ste­ran­de kap­ten. Vik­tig ka­rak­tär som all­tid är på job­bet, sli­ter enormt och ska­par ener­gi för si­na lag­kam­ra­ter. Kan lira bå­de cen­ter och vinge. Tve­kar in­te att spe­la fy­siskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.