KLUBBLEGENDAREN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

DO­MI­NIK HA­SEK spe­la­de i fle­ra klub­bar un­der sin NHL­kar­riär, men var längst och mest fram­gångs­rik i Sabres där han bygg­de upp sitt ryk­te som en av värl­dens bäs­ta mål­vak­ter. Un­der si­na nio sä­song­er i klub­ben lyc­ka­des tjec­ken vin­na Ve­zi­na Trop­hy som li­gans bäs­ta mål­vakt he­la sex gång­er. 1999 led­de han la­get he­la vägen till Stan­ley Cup-fi­nal — men föll mot Dal­las Stars. Ha­sek var en mål­vakt som lev­de på spek­ta­ku­lä­ra och ak­ro­ba­tis­ka rädd­ning­ar. Det såg un­der­ligt ut ibland — men han stop­pa­de puc­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.