Sto­ryn bakom nam­net

SABRES

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Tröt­ta på att de fles­ta and­ra id­rotts­lag från Buf­fa­lo kal­la­de sig för ”Bi­sons” ut­lys­tes en täv­ling om vad Buf­fa­los hoc­key­lag skul­le he­ta när de an­slöt sig till NHL 1970. Va­let föll på ”Sabres” (sab­lar) då förs­ta äga­ren Sey­mour Knox tyck­te att sa­beln var ett va­pen som bars av en le­da­re och att sa­beln är ett smi­digt och starkt va­pen i så­väl of­fen­si­ven som de­fen­si­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.