1

Phil Kes­sel Pitts­burgh Pen­gu­ins

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Po­si­tion: For­ward. Ål­der: 28. Af­fä­ren: Från Toronto till Pitts­burgh ihop med Tim Erix­on, Ty­ler Biggs och ett andra­val i draf­ten 2016 i ut­byte mot Kaspe­ri Ka­pa­nen, Scott Har­ring­ton, Nick Spaling och ett förs­ta- och tred­je­val i draf­ten 2016.

KOM­MEN­TAR

– En rik­tig ”block­bus­ter”. Kes­sel är tvek­löst en av NHL:s bäs­ta mål­skyt­tar – men Toronto, som byg­ger om la­get, vil­le än­då de­spe­rat gö­ra sig av med ho­nom. I Pitts­burgh blir ame­ri­ka­nen lag­kam­rat med Cros­by och Mal­kin, och hur många full­träf­far ska det in­te kun­na bli då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.