6. Co­dy FRANSON

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 29 år. Längd: 196 cm. Vikt: 106 kg. Lön: $ 3 325 000.

Spel­skick­lig och of­fen­siv back som dock in­te le­ve­re­ra­de po­äng i pa­ri­tet med för­vänt­ning­ar­na i fjol (17 pin­nar). Gjor­de dock ett ha­bilt jobb i övrigt. Fick av­bry­ta för­ra sä­song­en i för­tid på grund av en nack­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.