77. Dmitry KULIKOV

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 26 år. Längd: 184 cm. Vikt: 93 kg. Lön: $ 4 333 333.

In­ploc­kad från Pant­hers i en af­fär där Mark Pysyk gick åt and­ra hål­let. Of­fen­siv back med här­lig skrid­sko­åk­ning som gär­na föl­jer med upp i an­fal­len. Har dess­utom sli­pat sitt de­fen­si­va spel se­nas­te sä­song­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.