55. Niklas KRON­WALL

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 35 år. Längd: 183 cm. Vikt: 88 kg. Lön: $ 4 750 000.

Har tap­pat re­jält med fart se­nas­te åren vil­ket är en kom­bi­na­tion av ska­de­be­kym­mer och ål­der. Ti­di­ga­re känd som ef­fek­tiv tack­la­re men det har va­rit li­te av den va­ran de se­nas­te åren. Fick myc­ket spel­tid i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.