41. Greg MCKEGG

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 24 år. Längd: 183 cm. Vikt: 87 kg. Lön: $ 700 000.

Anslöt från Map­le Le­afs or­ga­ni­sa­tion in­för för­ra sä­song­en och fick chan­sen i 15 NHL-mat­cher. Tog plats från start i år (på grund av ska­dor­na på Bjugstad, Hu­ber­deau). Två­vägs­pjäs med be­grän­sad po­ten­ti­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.