Vil­le slå ihjäl tid – ham­na­de på is­ti­den

NHL-bibeln - - News -

Ef­ter sä­song­ens förs­ta se­ger, 4–2 bor­ta mot Ed­mon­ton, flög Winni­peg-spe­lar­na ­vi­da­re till Van­cou­ver och ha­de två matchfria da­gar in­nan de skul­le ställas mot Ca­nucks. Då pas­sa­de någ­ra av dem på att ta sig ut i vild­mar­ken. Stjärn­bac­ken Dus­tin By­fug­li­en och grov­job­ba­ren Matt Hendricks åk­te på en fis­ke­tur till flo­den Fra­ser och fick, minst sagt, napp. Du­on kun­de stolt vi­sa upp fångsten av en gi­gan­tisk stör­fisk, som de ef­ter en stunds fo­to­gra­fe­ran­de släpp­te ner i vatt­net igen. ­Stö­rar har över­levt två is­ti­der och f­un­nits i över 65 mil­jo­ner år, klas­sas som ­utrot­nings­ho­tad i Nor­da­me­ri­ka och får d­är­för in­te fis­kas ut­an till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.