TA­LAR EMOT:

Olof Palme - - Teorierna -

LIS­BET PAL­MES VITT­NES­MÅL un­der­kän­des i hov­rät­ten då hon fått för­hands­in­for­ma­tion om den grip­ne. Det finns osä­ker­het även kring hen­nes vitt­nes­mål i förs­ta för­hö­ren. Vitt­net ”Lars”, som stod i mör­da­rens flykt­väg på Tun­nel­ga­tan och såg ho­nom på någ­ra me­ters håll, har sagt att han ”bor­de ha känt igen Pet­ters­son”. Chris­ter Pet­ters­son har för­ne­kat var­je mo­tiv el­ler agg mot Olof Pal­me. Mör­da­ren age­ra­de av allt att dö­ma proff­sigt och fram­stod som en van skytt. Det är tvek­samt om en påtänd Chris­ter Pet­ters

son ha­de kun­nat age­ra så ky­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.