TA­LAR FÖR:

Olof Palme - - Teorierna -

1948 de­mon­stre­ra­de terrorgrup­pen LEHI – ”Lo­ha­mei Herut Is­ra­el”, även känd som Stern­li­gan – mot Fol­ke Ber­na­dot­tes med­lan­de i kon­flik­ten mel­lan Is­ra­el och Pa­les­ti­na. Foto: AF­TON­BLA­DET DET FANNS ETT po­li­tiskt mo­tiv. ”Vi ha­de Ara­fat-be­sö­ket och så vi­da­re. De kan möjligen ha fun­nits med i bak­grun­den som på­he­ja­re”, sä­ger Lars Borg­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.