TA­LAR FÖR:

Olof Palme - - Teorierna -

CIA HA­DE ETT ­MO­TIV i och med att Olof Pal­me hind­ra­de va­pen­af­fä­rer.

En­ligt Lars Borg­näs fanns ame­ri­kans­ka av­lyss­nings­ex­per­ter i Stock­holm vid den här ti­den. ”De (CIA) är in­te ak­tu­el­la som gär­nings­män, men de kan ha va­rit be­hjälp­li­ga”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.