KRI­MI­NAL­RE­GIS­TER

Olof Palme - - Christer -

Pet­ters­son, Chris­ter Karl Gustaf 470423-1093

1966-10-03 till 1967-04-14

Stock­holms tings­rätt

Brott: Stöld, till­grepp av fort­skaff­nings­me­del, vårds­lös­het i tra­fik, olov­lig kör­ning och ratt­fyl­le­ri. Dom: Ung­doms­fäng­el­se. Psy­ki­a­trisk vård ­un­dan­röjs.

Brott: Stöld och grov stöld. Dom: Skydds­till­syn. Chris­ter Pet­ters­son på ett skol­fo­to från 1959. Då var han tolv år gam­mal. Sam­ma år blev Chris­ter häm­tad från skolgården av två uni­for­me­ra­de po­li­ser. Han ha­de bli­vit ut­pe­kad som ­del­ak­tig i en rad mind­re ­bu

1966-10-28 Stock­holms ­tings­rätt

1969-04-23

På te­a­ter­sko­la 1966.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.