04 KALENDERRÖRA Sid 128–143

Ordning & Reda i hemmet - - Om Den Här Boken -

Att va­ra väl­or­ga­ni­se­rad och le­va en­kelt hand­lar in­te ba­ra om att ha fär­re sa­ker. Det hand­lar ock­så om att få mer tid. Det här ka­pi­tlet hand­lar om re­gel­bun­dna sche­ma­pro­blem och ger dig stra­te­gi­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.