HAP­PYHOUR-TIPS: STÄLL UPP EN BAR!

Den här check­lis­tan kan va­ra an­vänd­bar när du ska fixa din egen bar – oav­sett om det är på en ele­gant bar­disk el­ler ovan­på mid­dags­bor­det. Du be­hö­ver in­te allt som står här, men tänk på vil­ken typ av dryc­ker du vill ser­ve­ra och välj ut det du

Ordning & Reda i hemmet - - Matplatsen -

Red­skap Kork­skruv, flask­öpp­na­re, shak­er, mått, grön­saks­kniv, cit­rus­press, ska­la­re, mudd­la­re, tand­pe­ta­re, tand­pe­ta­re, is­hink.

Läsk och vat­ten Ton­ic, club so­da, mi­ne­ral­vat­ten, juice, läsk.

Gar­ne­ring Sel­le­ri, cit­ron, li­me, oli­ver, salt, soc­ker.

Dryck Vod­ka, gin, rom, te­qui­la, whis­ky. Öl, vin, li­kö­rer, port­vin. Vad som blir mest po­pu­lärt be­ror på fle­ra fak­to­rer så­som ål­der och bud­get.

Små tall­ri­kar till fin­ger­mat Van­ligt­vis 15 cm el­ler mind­re.

Glas Kun­ska­pen om vil­ka dryc­ker som hör till vil­ka glas är bar­ten­ders stol­ta över. Men ef­ter­som de fles­ta av oss in­te har bar­ten­derns kun­ska­per el­ler ut­rym­me för al­la ty­per av glas i kons­ti­ga for­mer och stor­le­kar, kan du sä­kert an­vän­da det du har. Du kan even­tu­ellt över­väga att hy­ra glas för spe­ci­el­la till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.