05 Un­der­håll

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

När sa­ker och ting är på plats och upp­gif­ter­na iden­ti­fi­e­rats och av­slu­tats är det dags att tän­ka på hur du kan fort­sät­ta ha det så. Det­ta ka­pi­tel ger råd och tips om go­da va­nor och me­to­der som hind­rar dig från att ham­na till­ba­ka i gam­la hjul­spår.

05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.