FA­VO­RIT­SA­KER

Ordning & Reda i hemmet - - Hallen -

Att hål­la ore­dan från var­dags­rum­met gör det lät­ta­re att nju­ta av de många sätt som rum­met kan an­vän­das på. Det be­ty­der dock in­te att du mås­te gö­ra dig av med äls­ka­de sa­ker el­ler fa­vo­rit­af­fi­scher, bil­der el­ler konst­verk. Bil­der, de­ko­ra­ti­o­ner och fö­re­mål kom­mer mer till sin rätt i ett stä­dat rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.