FÖR­VA­RA GAM­LA MIN­NEN TRYGGT

När du har sor­te­rat gar­de­ro­ben kan du ha hit­tat klä­der som kan för­va­ras nå­gon an­nan­stans (till ex­em­pel på vin­den) som som­mar­klä­der på vin­tern el­ler din bröl­lopsklän­ning. Följ des­sa tips för sä­ker för­va­ring!

Ordning & Reda i hemmet - - Gar­de­roben -

Bör­ja med att tvät­ta klä­der­na du ska spa­ra ef­ter­som deo­do­ran­ter, kos­me­ti­ka och par­fy­mer loc­kar till sig in­sek­ter. Se till att de är helt tor­ra för att und­vi­ka mö­gel och lukt.

Klä­der be­hö­ver frisk luft, så för­va­ra dem in­te i plast­på­sar. Bom­ulls­på­sar med drag­ked­ja är ett bra val el­ler köp ar­kiv­box­ar som har be­hand­lats för att be­va­ra och skyd­da ma­te­ri­al från damm, sy­re, rök och ljus. Det finns även lå­dor spe­ci­ellt gjor­da för bröl­lopsklän­ning­ar.

An­vänd sy­r­a­f­ritt pap­per för att fyl­la ut och gö­ra veck mju­ka­re – veck kan bry­ta ned fi­brer­na i ty­get – och lin­da he­la plag­get i mer sy­r­a­f­ritt sil­kes­pap­per in­nan du läg­ger det i lå­dan. Se till att klä­der­na in­te för­va­ras på en plats som kan bli våt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.