Krys­sa rätt och vinn bio­bil­jet­ter!

ÖstermalmDirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING -

● Täv­la med Di­rekt­press! Var med i kam­pen om två bio­bil­jet­ter – ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets färg­mar­ke­ra­de ru­tor.

● Täv­la ge­nom att skic­ka in kod­or­den, namn och din adress till kors­ord@di­rekt­press.se

– el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen

”Kors­ord, Di­rekt­press, Box 5290, 102 46 Stock­holm”

● Se­nast på tis­dag 11 augusti 16.00 vill vi ha din lös­ning.

● För­ra veckans vin­na­re:

Gustav He­din, Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.