EFTERLYSES

ÖstermalmDirekt - - FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER - Astrid

Efterlyses! Vem hjälp­te mig tis­dag den 14 ju­li klockan 15.03 och ring­de en am­bu­lans för att hjäl­pa mig, som ha­de ram­lat med­vets­lös ut­an­för t- ba­nan på Kar­la­plan. Am­bu­lan­sen kom bums och tog mig till S:t Gö­rans sjuk­hus där jag ef­ter fy­ra tim­mar pigg­na­de till. Jag vill gär­na få tag i den­na man för jag kän­ner mig så tack­sam. Om du vill kom­ma i kon­takt med Astrid mejla in­fo@di­rekt­press.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.