Hur fun­kar en tåg­väx­el?

Otrolig teknologi - - Innehåll -

De enk­la väx­lar­na som le­der tå­gen mot oli­ka des­ti­na­tio­ner.

Väx­el­mo­tor Väx­el­mo­torn är of­tast hyd­rau­liskt el­ler elektro­mag­ne­tisk dri­ven. Den läg­ger järn­vägs­väx­eln i rätt po­si­tion och hål­ler kvar den där tills tå­get har pas­se­rat. Väx­la om Väx­lings­punk­ten be­står av två av­smal­nan­de räl­sar som flyt­tas mel­lan...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.