Från ung till gam­mal

Otrolig teknologi - - Specialeffekter -

”Man täc­ker in skå­de­spe­la­rens an­sik­te med al­gi­nat, ett ma­te­ri­al som an­nars an­vänds fför

att gö­ra tand­av­gjut­ning­ar.” ”

Täck an­sik­tet

Skå­de­spe­la­rens an­sik­te täcks av al­gi­nat, ett ma­te­ri­al som an­nars an­vänds för att gö­ra tand­av­gjut­ning­ar. Ovan­på det ap­pli­ce­ras fuk­ti­ga ban­da­ge­rem­sor.

Skulp­te­ra masken

När ma­te­ri­a­let har tor­kat tas det bort och täcks med ett la­ger gips som hård­nar till en mask. Ovan­på den läggs ett la­ger mo­del­le­ra för att gö­ra ryn­kor­na.

Gör av­gjut­ning­ar

Mo­del­le­ra­mas­ken de­las i sek­tio­ner och ett av­tryck görs i tunnt gips av var­je del. De­lar­na täcks i gips för att ska­pa en av­gjut­nings­form.

Till­sätt ge­la­tin

Sek­tio­ner­na av mo­del­le­ra pla­ce­ras i si­na gjut­for­mar och täcks av mer gips. En ne­ga­tiv av­gjut­nings­form ska­pas. Den fylls av varmt ge­la­tin.

Klist­ra fast

Ge­la­ti­net stel­nar och bil­dar flex­ib­la de­lar av masken. Ögon­bry­nen skyd­das in­nan masken fästs på skå­de­spe­la­rens an­sik­te ge­nom att an­vän­da ki­rur­gi­lim.

Smin­ka

Smink ap­pli­ce­ras ovan­på masken för att ska­pa ål­ders­fläc­kar och ac­cen­tu­e­ra ryn­kor. Till sist pric­ken över i:et är en grå­hå­rig pe­ruk.

Så gör ma­skö­ren för att on för­vand­la en ung pers till gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.