Drö­na­re på Sa­tur­nus må­nar

En dag kom­mer kanske drö­nar­na att kun­na hjäl­pa oss att ut­fors­ka Ti­tan.

Otrolig teknologi - - Framtidens Teknik -

Så­vitt vi vet är Ti­tan den en­da i vis­sa av­se­en­den jord­li­ka him­la­kropp som finns i vår kos­mis­ka när­het. Vi vet att den har väts­ke­fyll­da sjö­ar, tjock at­mo­sfär och ett kli­mat­sy­stem. Det gör den in­tres­sant att ut­fors­ka vi­da­re. Det när­mas­te vi kom­mit hit­tills är när Huy­gens-son­den skic­ka­de mät­vär­den från Ti­tans at­mo­sfär 2005. Om drönar­tek­no­lo­gin ut­veck­las till­räck­ligt kanske vi kan upp­täc­ka mer om land, hav och luft på Ti­tan in­om en in­te allt­för av­läg­sen fram­tid.

De ti­di­ga pro­to­ty­per­na är sto­ra, men den fär­di­ga drö­na­ren kanske in­te är stör­re än en hand­fla­ta. Ro­tor­dri­ven Tack va­re Ti­tans tjoc­ka at­mo­sfär kom­mer ro­tordrö­na­re ha lät­ta­re att fly­ga här än gas­driv­na drö­na­re. In­stru­ment Ubå­ten mä­ter den ke­mis­ka...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.