Tre ty­pis­ka tes­ter din hus­hålls­pro­dukt måste kla­ra

Otrolig teknologi - - Smarta Prylar -

Kli­mat­på­frest­ning­ar

Pro­duk­ter tes­tas of­ta i kli­mat­kam­ma­re. Luft­fuk­tig­het och tem­pe­ra­tur kan stäl­las in för att ut­sät­ta pro­duk­ten. Det­ta för att man vill va­ra sä­ker på att den fun­ge­rar i bå­de var­ma och kal­la kli­mat.

För­ut­se miss­tag

Ett test för mikrovågsug­nar in­klu­de­rar att man stic­ker en me­tall­spik ge­nom en po­ta­tis och sät­ter på ug­nen för att se om den är sä­ker ifall nå­gon av miss­tag skul­le stäl­la in nå­got av me­tall i den.

Pres­sa grän­ser

En in­su­la­tor med hög­spän­ning an­vänds för att ge pro­duk­ten el­choc­ker på tu­sen­tals volt för att sä­ker­stäl­la att pro­duk­ten tål stör­ning­ar i el­nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.