Så här byg­ger du med le­go­bi­tar­na

Välj en bygg­plat­ta, sätt i gång att pla­ce­ra de förs­ta le­go­bi­tar­na och du har ta­git de förs­ta ste­gen mot att ska­pa en le­go­kon­struk­tion på da­torn.

PC-Tidningen - - 4 PRAKTISKA TIPS -

Byt färg på klos­sar­na i Co­lor Pa­let­te- me­nyn 6 up­pe till hö­ger i pro­gram­fönst­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.