PC-Tidningen : 2020-07-23

FIFFIGA UPPGRADERI­NGAR I WINDOWS 10 : 20 : 20

FIFFIGA UPPGRADERI­NGAR I WINDOWS 10

Med den senaste Windows 10-uppdaterin­gen som kom i maj 2020, version 2004, introducer­ades bland annat bättre kontroll över uppdaterin­gar. Nu kan du till exempel själv välja hur mycket av din internetan­slutnings bandbredd som får användas, så att du kan fortsätta att använda datorn medan den hämtar uppdaterin­gar. Ta kontroll över uppdaterin­garna Klicka på punkten Uppdaterin­g och säkerhet 3 . 2 3 4 ■■ 20 PC- TIDNINGEN 12 2020 ❚❚❚ WWW.PCTIDNINGE­N.SE

© PressReader. All rights reserved.