PC-Tidningen : 2020-07-23

STORTEST : 32 : 32

STORTEST

STORTEST Facebook Messenger Google Hangouts Videochatt­a med Facebookpo­larna Bästa lösningen för Googlevänn­er 8,3 8,4 TIDNINGEN TIDNINGEN Läs mer i Testzonen Läs mer i Testzonen 32 PC-KOMPUTERTI­DNINGENFOR­12ALLE2020­15 2016 ■ ❚❚❚ WWW.WWW.PCTIDNINGE­N.KOMPUTER.DK SE

© PressReader. All rights reserved.