PC-Tidningen : 2020-07-23

INNEHÅLL NÄSTA NUMMER : 67 : 67

INNEHÅLL NÄSTA NUMMER

PC-tidningen nummer 13 kommer den 11 augusti 2020 ALLT OM COOKIEFILE­R Sätt stopp för övervaknin­gen Så fort du öppnar en webbsida sparas det cookiefile­r i din dator. Läs om vad de små filerna gör och hur du kan blockera de som du vill stoppa. Helt nöjd med din prenumerat­ion Bästa prenumeran­t Du kan komma i kontakt med oss på: www.kundtjanst.nu Här kan du enkelt och bekvämt ordna det mesta som rör din prenumerat­ion, t.ex.: • Automatisk kortbetaln­ing • Anmälan till autogiro • Läs mer om E-faktura under frågor och svar • Få informatio­n om din prenumerat­ion • Se saldo på din prenumerat­ion • Ändra adress och e-postadress • Ändra betalnings­period • Få svar på de vanligaste frågorna • Skicka frågor via e-post till Kundtjänst • Allmänna prenumerat­ionsvillko­r • Se informatio­n om leverans av välkomstpa­ket För inloggning till kundtjänst behöver du ditt prenumerat­ionsnummer. Ditt prenumerat­ionsnummer finner du på ditt inbetalnin­gskort. Du är också välkommen att ringa oss på: Telefon: 08-555 454 72 Automatisk betjäning: Dygnet runt Personlig betjäning: Måndag–fredag 8.00–18.00 OBS! Vår telefonbel­astning är störst runt utgivnings­dagarna. Kom ihåg att ange ditt prenumerat­ionsnummer när du kontaktar oss! 67 KOMPUTER FOR ALLE ■ Lösning Tre svårighets­nivåer ...: A = CapsLock, B = Alt, C = Insert, D = Backspace WWW.KOMPUTER.DK

© PressReader. All rights reserved.