fö­re­bil­der för de mins­ta

PfB Passion for Business - - Böcker -

Ma­ria Isa­bel Sán­chez Ve­ga­ras se­rie Små män­ni­skor, sto­ra dröm­mar är böc­ker för rik­tigt små barn, som hand­lar om in­spi­re­ran­de kre­a­tö­rer, fors­ka­re och and­ra kvinn­li­ga fö­re­bil­der. Nu ut­ö­kas se­ri­en med tre för­fat­ta­re där Astrid Lind­gren är en, Ja­ne Aus­ten och Agat­ha Christie de and­ra två. Se­dan ti­di­ga­re finns böc­ker om Fri­da Kahlo och Coco Cha­nel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.