9 för­und­ran­sef­fek­ter

PfB Passion for Business - - Personlig Utveckling -

ny ban­bry­tan­de forsk­ning vi­sar på in­te mind­re än nio för­und­ran­sef­fek­ter. n Du blir fris­ka­re

n Du blir mind­re stres­sad n Du får mer tid

n Du blir smar­ta­re

n Du blir mer kre­a­tiv n Du blir mind­re ego­is­tisk n Du blir snäl­la­re

n Du blir mer ge­ne­rös n Du gör grö­na­re val

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.