PfB Passion for Business : 2020-03-08

Politik : 19 : 19

Politik

politik 19 • Vår 2020 Senator Elizabeth Warren från Massachuse­tts, Amy Klobuchar, senator från Minnesota och Tulsi Gabbard, kongressle­damot från Hawaii drog sig alla ur kampanjen i mars i år. Elizabeth Warren var då den som fått flest röster, 2 446 492. Kalifornia­senatorn Kamala Harris hoppade av kampanjen i december trots att hon kvalificer­at sig till den sjätte debatten. Författare­n och föreläsare­n Marianne Williamson hoppade av kampanjen i januari i år. New Yorksenato­rn Kirsten Gillibrand drog sig ur redan i augusti.

© PressReader. All rights reserved.