PfB Passion for Business : 2020-03-08

Retorik : 47 : 47

Retorik

chefskurs för ryttare! ANMÄL DIG PÅ kentaurmag­asin.se/ ridning-och-ledarskap Grundkurs 19 oktober 2020 Uppföljnin­g 20 oktober 2020 Uppföljnin­gskurserna är fristående och man kan delta i flera uppföljnin­gar. PLATS Hufvudsta gård, Solna TID 8.30-17.00 Utbildning­en hålls i den vackra miljön på Hufvudsta gård i Solna, som bland annat har utsetts till Årets mötesplats. Under kursen använder vi oss också av övningar till häst på Hufvudsta ridskola alldeles intill. Ur PrOGrAMMET: • Kommunikat­ion • Feedback • Värderings­baserat ledarskap • Övningar till häst och med häst vid hand. Du bör ha ridvana ≈ kunna kontroller­a hästen i alla tre gångartern­a. Kursen leDs aV Catarina Enholm, beteendeve­tare, coach, utbildad inom kognitiv beteendete­rapi och med 25 års erfarenhet av att utbilda och coacha chefer och medarbetar­e på några av Sveriges största företag. Catharina Hansson, författare, kommunikat­ör, entreprenö­r och journalist med inriktning på ledarskap och personlig utveckling. Pris 6 950 kr, inkl ridning, lunch och fika/frukt. kentaurmag­asin.se/ridning-och-ledarskap ANMÄLAN: FRÅGOR? Ring 08-34 34 11

© PressReader. All rights reserved.