PfB Passion for Business : 2020-03-08

Innehåll : 6 : 6

Innehåll

VIKTIG INFORMATIO­N Detta är det sista numret av tidningen Passion for Business och nätverket Passion for Business har upphört. Anna Bråkenhiel­m som äger varumärket har inte några planer att ge ut tryckta produkter. Däremot kan varumärket komma igen i andra sammanhang framöver. För alla frågor som gäller prenumerat­ioner, detta eller tidigare nummer av tidningen, medlemskap i Passion for Business nätverk eller tidigare event med Passion for Business, kontakta: Catharina Hansson cath@ideimperie­t.com 08-34 34 11 Box 45100 104 30 Stockholm 6 • Vår 2020 passion for business CHEFREDAKT­öR PUBLISHER Catharina Hansson cath@ideimperie­t.com MEDARBETAR­E I DETTA NUMMER Edit Boris, Nova Gotthardss­on, Linda Grill, Noomi Hebert, Lotta Hellman, Maria Nord. REDAKTION 08-34 34 11 GRAFISK FORM Idéimperie­t info@ideimperie­t.com GRUNDARE Anna Bråkenhiel­m TRyCKERI Printall AS ISSN 2000-205X POSTADRESS BOX 45100 104 30 Stockholm

© PressReader. All rights reserved.